Flere Ressourcer

Systemisk og narrativt institut for familieterapi. Liv via dialog.

Kurser, supervision & terapi

 "Liv via dialog" har tilbudt uddannelser til f.eks. Psykoterapeut og Småbørnskonsulent, afholdt landsdækkende kurser,terapeutiske uddannelser om f.eks. tidlig indsats og efterfødselsreaktioner, undervisning, konsultationer, supervision, uddannelses-supervision, privat sundhedspleje og sundhedsplejerskebesøg, børnesamtaler,udredning, individuel terapi, parterapi, familieterapi, stress håndtering,den anerkendende og hjælpsomme dialog, familiebehandling og coaching på systemisk og narrativ basis. Den hjælpsomme anerkendende dialog øvelser til par. Mindfulness kan også hjælpe dig f.eks til forebyggelse af stress.  Kontakt nu mandag onsdag og fredag mellem  kl.8 og kl. 9

ved Lisbeth Villumsen Psykoterapeut MPF,ECPgodkendt(af EU),Systemisk og Narrativ terapeut,Narrativ terapeut med internationalt diplom, Privatpraktiserende Sundhedsplejerske.